Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-1254 „Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2014.08.12 Komentavimas išjungtas
Kategorijos: Aktualu Žymos:

Konkursas „Užduoties kodas“

2014.08.11 Komentavimas išjungtas

Kviečiame kūrybingus mokytojus dalyvauti konkurse „Užduoties kodas“ kuriant įdomias ir prasmingas užduotis mokinių problemų sprendimo gebėjimams ugdyti.

Konkurso tikslas:

skatinti mokytojus pritaikyti ugdymo turinį įtraukiant mokinius į tikroviškų problemų sprendimą;

padėti mokiniams plėtoti naujas žinias ir aukštesnio lygio mąstymą, gebėjimus spręsti problemas ir tyrinėti;

sukurti tikrovišką produktą arba rezultatą (problemų sprendimo užduočių banką), kuris padės mokiniams savarankiškai, pasitikint savimi spręsti problemas ir mokytis.

Laikas. Konkursas vyks nuo 2014 m. liepos 1 d. iki spalio 15 d.

Dalyviai. Konkurse gali dalyvauti įvairių dalykų mokytojai arba mokytojų komandos, mokytojų asociacijų, metodinių būrelių nariai.

Vertinimas ir apdovanojimas:

Užduotis vertins Ugdymo plėtotės centro sudaryta komisija.

Geriausios užduotys bus skelbiamos Ugdymo plėtotės centro www.upc.smm.lt interneto svetainėje.

Laimėtojai bus apdovanoti vertingais prizais parodoje „Mokykla 2014“, kuri vyks lapkričio 21–23 dienomis.

Plačiau apie tai skaitykite UPC svetainėje.

Pagarbiai

Giedrė Čiapienė

Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė

Ugdymo plėtotės centras

M. Katkaus g. 44, 09217 Vilnius,

Tel. (8 5) 277 2194

El. p. giedre.ciapiene@upc.smm.lt

www.upc.smm.lt

Kategorijos: Aktualu Žymos:

Ar beraščiai tik abiturientai: o gal užduočių rengėjai nepaskaitė programos?

2014.07.04 Komentavimas išjungtas

„Egzamino rezultatams didžiausios įtakos turi ne tik mokinio pasirengimas, bet ir du mokytojai: kuris parengė egzaminui ir kuris vertino abituriento darbą“, – įsitikinusi Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė, Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos valdybos narė Violeta Žebrauskienė.

Mokytoja bene labiausiai nesutinka su vakar viešai paskleista žinia – esą tiek beraščių, kiek jų atskleidė pastarasis egzaminas, dar nebūta.

„Nesutinku, kad čia beraščių padaugėjo. Valstybiniame lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamine vertinamas ne vien, ir netgi pirmiausia ne raštingumas. Vis dėlto būtent čia turime visišką nesąmonę: raštingumo reikalavimai nuolat griežtinami, leidžiamų padaryti klaidų skaičius mažinamas – tačiau gimtakalbiams mokiniams dalyko programoje nenumatyta nė vienos pamokos raštingumui!O raštingumas egzamine sudaro 35 proc. užduoties.

Tautinių mažumų atstovai turi bent modulį raštingumui ugdyti, o gimtakalbiai – neturi. Žinoma, mokytojas gali numoti ranka į literatūrą, į programą, ir pirmiau ugdyti raštingumą. Žinau mokytojų, kurie važiuoja į mokyklą šeštadieniais ir moko abiturientus gramatikos – bet ar tai išeitis?“,  –apmaudo neslėpė mokytoja ekspertė.

V.Žebrauskienei nenuostabu, kad kai kurie moksleiviai per egzaminą ir po jo buvo sutrikę – vieni jautėsi parašę gerai – ir netikėtai buvo įvertinti itin prastai, kiti apskritai nesuprato, kas buvo vertinama. Pašnekovės įsitikinimu, vien abiturientų kaltinti dėl to nevalia: mokytojai ekspertei akį rėžia nekokybiškos, nelogiškos rašinių temų formuluotės.

Visas straipsnis:

Ar beraščiai tik abiturientai: o gal užduočių rengėjai nepaskaitė programos?

 

Kategorijos: Spaudoje Žymos:

Mokytoja ekspertė: „Egzamino rengėjams būtų pravertęs žodynas“

2014.07.04 Komentavimas išjungtas

Valstybinio lietuvių kalbos egzamino rezultatai nuvylė. Egzamino vertintojams akis badė ir minčių raiška, ir gramatinės klaidos. Lietuvių kalbos mokytoja Nijolė Bartašiūnienė mano, kad lazda turi du galus: ir mokinių raštingumas prastas, ir užduočių rengėjams kelinti metai iš eilės stinga profesionalumo. „Formuluojant temas jiems reikėjo žodyne pasitikrinti žodžių reikšmes“, – skaudžiai dūrė pedagogė iš Klaipėdos ir išvardijo trūkumus.

12 procentų šiemet egzaminą laikiusių abiturientų susimovė – egzamino jie neišlaikė.

Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos mokytoja ekspertė N.Bartašiūnienė mano, kad vaikų raštingumas vis menksta, jie pritingi – neskaito knygų, koją pakiša ir tai, kad 11 ir 12 klasėse nebesimokoma gramatikos. Pedagogė prisipažino: ji, kaip ir neretas kolega, dalį literatūros pamokų skiria skyrybai bei rašybai.

Laikydami egzaminą abiturientai galėjo rinktis: rašyti samprotaujamąjį arba literatūrinį rašinį.

„Keistokai atrodys, bet Lietuvos mokytojas rengia mokinius egzaminui neturėdamas jokio ekspertų parengto oficialaus vadovėlio apie literatūrinio ir samprotaujamojo rašinio mokymą“, – sakė N.Bartašiūnienė.

Visas straipsnis:

Mokytoja ekspertė: „Egzamino rengėjams būtų pravertęs žodynas“

Kategorijos: Spaudoje Žymos:

Prašymas užpildyti KeyCoNet’s anketą

2014.07.03 Komentavimas išjungtas

Mieli kolegos,

Prašome aktyviai dalyvauti bei dalintis šia informacija su visomis tikslinėmis grupėmis – mokytojais, vadovais, mokiniais ir jų tėveliais.

Anketos registruojamos iki 2014-07-04 , t.y. rytoj – paskutinė pildymo diena:

1-      Anketa mokiniams, mokytojams, mokyklų vadovams, tėvams:

Are you a teacher, head teacher, parent, or student interested in the teaching and learning of 21st century skills? If so, take part inKeyCoNet’s online consultation, now online until 4 July 2014, by clicking here (‘here’ to be hyper-linked to the language of the country concerned – see below*, or to the general consultation webpage if the consultation has not been translated into your country’s language -http://keyconet.eun.org/keyconet-recommendations). It will take maximum 10 minutes and you could be one of our lucky winners to be invited to participate in KeyCoNet’s final conference at the Committee of the Regions in Brussels on the 25-26 November 2014!

 2-      Anketa socialiniams partneriams

If you represent another stakeholder group (e.g. a university, a ministry, an NGO, an international organization, industry etc.) you can also take part in the consultation by answering the short survey in English, available here (https://www.surveymonkey.com/s/KeyCoNet_stakeholders).

Anketa yra UPC tinklapyje adresu:

http://www.upc.smm.lt/naujienos/atnaujinta/2014/konsultac.php

Anketai užpildyti tereikia iki 10 min. Galima laimėti kelionę.

Atsakymai tikrai reikalingi bendrai ES statistikai. Kol kas iš Lietuvos užpildė labai mažai mokytojų.

Būkim pilietiški!

Klausimyną pildo ir mokiniai.

Labai Jums ačiū!

Pagarbiai

Giedrė Čiapienė

Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė

Ugdymo plėtotės centras

M. Katkaus g. 44, 09217 Vilnius,

Tel. (8 5) 277 2194

El. p. giedre.ciapiene@upc.smm.lt

www.upc.smm.lt

Kategorijos: Aktualu Žymos: